اتصال میلگرد ستون سازه بتنی

اتصال میلگرد ستون سازه بتنی

اتصال میلگرد ستون سازه بتنی، باعث تقویت و بهبود مقاومت سازه بتنی می‌شود و عیوب موجود در طرح و نقشه ساختمان سازی را که امکان تغییر آن ها وجود ندارد، رفع می‌کند. با اتصال میلگرد ستون به سازه بتنی، می‌توان سازه های جدید را بر روی سازه های قدیمی بنا کرد و ارتفاع ستون ها را امتداد بخشید.

همچنین با اتصال میلگرد ستون به سازه بتنی، استحکام و توان مقاومتی سازه های بتنی افزایش می‌یابد و امنیت سازه ساخته شده بالا می‌رود. برای اتصال میلگرد ستون سازه بتنی، می‌توان میلگرد های مورد نیاز خود را به صورت فورج شده با دستگاه اسکای بوش، از گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا تهیه کرد.

نحوه اتصال میلگرد ستون سازه بتنی

اتصال میلگرد ستون سازه بتنی، به تخصص و مهارت احتیاج دارد و بدون آن ها، نمی‌توان اتصال میلگرد ستون سازه بتنی را اصولی و بدون عیب انجام داد.

نحوه اتصال میلگرد ستون سازه بتنی در سه نوع انجام می‌گیرد

اتصال میلگرد ستون سازه بتنی با مواد سیمانی

برای اتصال میلگرد ستون سازه بتنی با مواد سیمانی، ابتدا یک سوراخ با قطر ۵ میلی متر بیشتر از قطر میلگرد با ارتفاعی کمی بیشتر از ارتفاع میلگرد، در ستون مورد نظر حفر کرده و مواد سیمانی را به اندازه حجم بیشتر سوراخ در سوراخ ریخته و پر می‌کنند.

اتصال میلگرد ستون سازه بتنی با چسب اپوکسی

از چسب اپوکسی با چسبندگی عالی و فرمول شیمیایی خاص، برای اتصال میلگرد ستون سازه های بتنی استفاده می‌کنند؛ بدین گونه که حفر سوراخ با قطر ۵ میلیمتر بیشتر از قطر میلگرد در ستون ایجاد شده و توسط چسب اپوکسی پر می‌شود.

اتصال میلگرد ستون سازه بتنی با مهار مکانیکی

اتصال میلگرد ستون سازه بتنی با مهار مکانیکی، بدین روش صورت می‌گیرد که ابتدا یک سوراخ با قطر ۲ میلیمتر بیشتر از قطر میلگرد در ستون حفر می‌کنند و سپس میلگرد مهار شده را که در انتهای خود دارای پره هایی می‌باشد، درون ستون قرار داده و با چرخاندن آن، جایگاه میلگرد را سفت می‌کند.

عوامل موثر بر قیمت اتصال میلگرد ستون سازه بتنی

یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت اتصال میلگرد ستون سازه بتنی، عمق سوراخی است که بنابر ارتفاع و قطر میلگرد در ستون حفر می‌گردد. کیفیت و نوع چسب مورد استفاده برای پر کردن ستون به روش اتصال میلگرد ستون سازه بتنی با چسب، یک عامل موثر دیگر بر قیمت اتصال میلگرد ستون سازه بتنی می‌باشد. نحوه سوراخ کردن ستون نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت اتصال میلگرد ستون سازه بتنی می‌باشد که با توجه به روش کرگیری یا سوراخکاری با دریل، قیمت متفاوتی دارند.