اتصال میلگرد فونداسیون

اتصال میلگرد فونداسیون

اتصال میلگرد و میلگرد فونداسیون، یکی از مهم ترین و اصولی ترین مراحل آرماتوربندی ساختمان می‌باشد که مقاومت بتن ها و به تبع آن مقاومت اسکلت بندی ساختمان به این مرحله بستگی دارد. پس از آماده سازی و تست میلگرد، که شامل مراحل برشکاری، حرارت دهی و اعمال فشار در بخش جوشکاری میلگرد، خم کاری و کششی در بخش آزمایشی میلگرد، اتصال میلگرد ها به یکدیگر به وسیله سیم آرماتوربندی مخصوص آغاز می‌گردد.

محل اتصال میلگرد طبق نقشه عمرانی و ساختمان سازی از پیش تعیین می‌شود و تنها نحوه اتصال است که بنابر نقش و عملکردی که در بتن دارند، مشخص می‌شود. برای اتصال میلگرد فونداسیون، می‌توان میلگرد های مورد نیاز خود را از گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا، به صورت فورج شده با دستگاه اسکای بوش تهیه کرد.

میلگرد فونداسیون

میلگرد فونداسیون به منظور پی ریزی ساختمانی در کف ساختمان ها قرار می‌گیرند و بار ساختمان، بار عوامل محیطی، بار اجزای زنده و متحرک که پس از ساخت و ساز بر روی میلگرد های فونداسیون قرار می‌گیرند را از خود عبور داده و به زمین منتقل می‌کنند. مقاومت و استحکام میلگرد های فونداسیون به این علت که در زیر ساختمان قرار دارند، بسیار مهم بوده و بر روی مقاومت ساختمان نیز تاثیر گذار است. میلگرد های فونداسیون دارای مقاومت کششی فراوانی می‌باشند؛ بدین منظور برای استفاده در زیر ساختمان سازی که بار کششی زیادی به آن اعمال می‌شود، مناسب است.

نحوه اتصال میلگرد فونداسیون

برای استفاده از میلگرد های فونداسیون در ساختمان سازی، به منظور جلوگیری از پراکنده شدن آن ها، میلگرد ها را توسط گره هایی در کنار یکدیگر به صورت یکپارچه قرار داده و به هم متصل می‌کنند. گره میلگرد های فونداسیون بنابر شرایطی که دارند، از میان گره های اصطکاکی، ساده، پشت گردنی و صلیبی انتخاب می‌شود. نحوه اتصال میلگرد فونداسیون و انتخاب گره باید به گونه ای باشد که اتصالی مقاوم و ایمنی را به دنبال داشته باشد.

انواع اتصال میلگرد فونداسیون

اتصال میلگرد فونداسیون به دو صورت انجام می‌شود:
نوع اول که در آن میلگرد های فونداسیون را درون قالب مورد نظر قرار داده و سپس آن ها را به یکدیگر گره می‌زنند. نوع اتصال میلگرد های فونداسیون سقف بتنی، از این نوع اتصال میلگرد فونداسیون می‌باشد.

نوع دوم که در آن میلگرد های فونداسیون را خارج از قالب مورد نظر قرار داده و آن ها را به صورت گروهی و شبکه ای به یکدیگر گره می‌زنند، سپس این میلگرد های فونداسیون اتصالی در خارج از قالب را به قالب منتقل کرده و درون آن قرار می‌دهند. این نوع اتصال می‌تواند تمام میلگرد های فونداسیون یا تنها بخشی از آن ها را شامل شود.