جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی

جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی

جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی، جوشکاری سر به سر میلگرد های فولادی و فورجینگ آن‌ ها می‌باشد که توسط مخزن های گازی و فشار هیدرولیکی وارد بر میلگرد ها، سر به سر میلگرد های فولادی به یکدیگر فورج می‌شوند. دستگاهی که برای جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی استفاده می‌شود، دستگاه جوش فورجینگ اسکای بوش تمام آلمانی می‌باشد که تنها نمایندگی آن را گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا دارد.

جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی توسط دستگاه جوش فورجینگ اسکای بوش در سراسر ایران انجام می‌شود و میلگرد های فورج شده با این دستگاه، دارای کنترل کیفیت بالایی می‌باشند. همچنین گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا، دارای خدماتی برای آزمایش کنترل کیفیت میلگرد ها در محل انجام پروژه و دارای آزمایشگاه تخصصی برای انجام تست های مختلف می‌باشد.

نحوه جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی

نحوه جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی بدین صورت می‌باشد که سر به سر میلگرد های برشکاری شده را که در گیره های مخصوص مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند، با حرارت ناشی از سوخت استیلن و اکسیژن که در مشعل مخصوص می‌سوزند حرارت داده و به حالت خمیری در می‌آورند. سر به سر میلگرد ها که به صورت خمیری در آمده‌اند و همچنان در فاز جامد قرار دارند را با فشار هیدرولیکی که توسط دستگاه به میلگرد ها اعمال می‌شود، به یکدیگر فشار داده و باعث فورج میلگرد ها به یکدیگر می‌شود. میلگرد های فورج شده با روش جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی، از کیفیت و مقاومت بالایی برخوردار هستند و برای استفاده در ساختمان سازی، مناسب می‌باشند.

تست های کنترل کیفیت جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی

از میلگرد های فورج شده، در ساختمان سازی استفاده می‌‌شود و کیفیت آن ها بر کیفیت ساخت و ساز تاثیر مستقیم می‌گذارد؛ به این علت انجام تست های کنترل کیفیت میلگرد های فورج شده ضروری می‌باشد. تست های کنترل کیفیت جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی، به شرح زیر می‌باشد:

آزمون چشمی

آزمون چشمی، آزمون دیداری میلگرد های فورج شده می‌باشد که هر گونه عیب ناشی از جوشکاری، به منظور کیفیت پایین میلگرد های فورج شده می‌باشد.

آزمون کششی

آزمون کششی، اعمال کشش هایی با درجه های مختلف بر روی میلگرد فورج شده می‌باشد که در صورت ترک برداشتن محل جوش آن، کیفیت پایین میلگرد مشخص می‌شود.

آزمون خمش

نحوه اجرای آزمون خمش بدین گونه می‌باشد که میلگرد فورج شده را با خمش فشاری تا زاویه ۴۵ درجه خم می‌کنند و آسیب دیدن میلگرد به منظور پایین بودن کیفیت میلگرد فورج شده می‌باشد.

آزمون التراسونیک

آزمون التراسونیک، آزمونی است که در آزمایشگاه تخصصی گروه صنعتی جهان ابزار مبنا صورت می‌گیرد و روش آن بدین گونه است که امواج نوری لازم را به بخش فورج شده میلگرد ها می‌تابند و الگو های حاصل از بازتاب امواج را بررسی می‌نمایند.