آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد

آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد

در آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا، انواع روش های کنترل کیفیت با آخرین استاندارد های اروپا، ژاپن، امریکا و ایران، بر روی میلگرد جوش خورده صورت می‌گیرد و کیفیت آن ها سنجیده می‌شود. در آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد ما، از دستگاه های مخصوصی برای سنجش کیفیت میلگرد های جوش خورده استفاده می‌شود. پس از تست جوش فورجینگ میلگرد ها در آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد، یک گواهی رسمی به عنوان تایید کیفیت میلگرد ها به مشتری ارائه می‌گردد که در آن شرح کامل آزمایش ها ذکر شده است‌.

انجام تست های کنترل کیفیت در آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد، به این دلیل صورت می‌گیرد که درجه کیفیت میلگرد ها روی کیفیت ساخت و ساز تاثیر می‌گذارد و اطمینان از بالا بودن کیفیت میلگرد های مورد استفاده در ساخت و ساز های حساس، مانند: ساخت و ساز های ساختمانی، جاده ای، ریلی و …، حائز اهمیت است؛ چرا که عدم کیفیت میلگرد ها می‌تواند باعث پیشامد خسارات جانی و مالی گردد.

کنترل کیفیت جوش فورجینگ میلگرد

کنترل کیفیت جوش فورجینگ میلگرد، به منظور افزایش امنیت ساخت و ساز با استفاده از میلگرد ها صورت می‌گیرد. باید به این نکته توجه کرد که در برخی موارد، حین جوشکاری فورجینگ میلگرد ها ممکن است کیفیت جوش میلگرد ها کاهش یابد؛ علت کیفیت پایین میلگرد های جوش خورده می‌تواند مواردی نظیر: شرایط آب و هوایی نا مساعد، عدم مهارت کافی برای جوشکاری، عوامل محیطی، وجود مشکلات و آلودگی در سطح میلگرد ها و …، باشد.

انواع تست های فورجینگ میلگرد در آزمایشگاه تخصصی کیهان ابزار

از جمله تست هایی که در آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد گروه مهندسی کیهان ابزار مبنا انجام می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تست دیداری جوش فورجینگ میلگرد، تستی است که با مشاهده میلگرد ها پس از جوش خوردن و مقایسه قطر آن در قسمت های مختلف، می‌توان ایرادات آن را تشخیص داد.

تست کششی جوش فورجینگ میلگرد، تستی است که در آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد، تست میلگرد های جوش خورده توسط دستگاه های وارداتی و در کشش های مختلف صورت می‌گیرد.

تست خمش جوش فورجینگ میلگرد، تستی است که با خم کردن میلگرد جوش خورده، کیفیت و میزان مقاومت آن در برابر شکستگی و ترک خوردگی مشخص می‌شود.

تست التراسونیک جوش فورجینگ میلگرد، تستی است که توسط دستگاه های دو بعدی و سه بعدی وارداتی، با ارسال امواج نوری به محل جوش خورده میلگرد ها، نقاط ضعف آن ها به شکل الگو هایی روی دستگاه مشخص می‌شود.

تست برش گرم جوش فورجینگ میلگرد، تستی است که برش اطراف محل اتصال میلگرد ها توسط دستگاه صورت می‌گیرد و بنابر میزان آسیب دیدگی یا عدم آسیب دیدگی نقطه اتصال، کیفیت میلگرد جوش خورده تعیین می‌گردد. و دیگر تست های جوش فورجینگ میلگرد، مانند: تست متالوگرافی، سختی سنجی، خستگی، رادیوگرافی و ضربه.