کنترل کیفیت جوش فورجینگ

کنترل کیفیت جوش فورجینگ

در جوش فورجینگ یا سر به سر میلگرد ها که پس از انجام عملیات و اعمال فشار و حرارت لازم، منجر به جوش خوردن سر میلگرد ها به یکدیگر می‌شود، از روش هایی برای کنترل کیفیت جوش فورجینگ استفاده می‌شود؛ بدین منظور که کیفیت جوش فورجینگ سنجیده شده و درجه کیفیت آن مشخص می‌گردد. جوش فورجینگ سر به سر میلگرد، در برخی موارد پس از انجام عملیات دارای کیفیت پایینی می‌باشد که علت آن می‌تواند.

عدم دقت و تمرکز کافی حین جوشکاری، جوشکاری توسط فرد فاقد مهارت و دانش لازم، آلودگی یا اکسید شدگی در محل اتصال میلگرد ها، شرایط آب و هوایی نا مناسب و عوامل محیطی مانند طوفان، برف و باران، باشد. کنترل کیفیت جوش فورجینگ، به این دلیل صورت می‌گیرد که از میلگرد ها برای ساخت و ساز های مهم استفاده می‌شود و در صورت پایین بودن کیفیت آن ها، احتمال رخ دادن حوادث ناگوار و به وجود آمدن خسارت های جبران ناپذیر وجود دارد. کنترل کیفیت جوش فورجینگ در محل پروژه، توسط گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا، با ارائه تست های مختلف با آخرین استاندارد ها انجام می‌شود‌.

انواع کنترل کیفیت جوش فورجینگ

انجام آزمایش ها و تست های کنترل کیفیت، با استاندارد های جهانی مطابقت داشته و امکان انجام تست در محل اجرای عملیات فورجینگ، وجود دارد. کنترل کیفیت جوش فورجینگ در چند نوع صورت می‌گیرد. برخی از آن ها روش های تخریبی بوده و برخی دیگر روش‌های غیر تخریبی؛ در روش های تخریبی، میلگرد های جوش خورده را مورد آزمایش هایی قرار می‌دهند که امکان تخریب آن ها در صورتی که کیفیت پایینی داشته باشند، وجود دارد، اما در روش غیر تخریبی، تنها نقاط دارای ضعف میلگرد های جوش خورده مشخص می‌شود.

روش های تخریبی

روش کششی

در روش کنترل کیفیت جوش فورجینگ به روش کششی، میلگرد های جوش خورده را در دستگاه کشش با درجه های متفاوت قرار می‌دهند و در صورتی که میلگرد دچار شکستگی از ناحیه اتصال شود، دارای کیفیت پایینی می‌باشد.

روش خمش

در روش کنترل کیفیت جوش فورجینگ به روش خمش، میلگرد را از ناحیه ای که جوش فورجینگ صورت گرفته است، به اندازه زاویه قائم خم کرده و در صورت عدم شکستگی این ناحیه، کیفیت جوش بالا می‌باشد.

روش های غیر تخریبی

روش التراسونیک

در روش کنترل کیفیت جوش فورجینگ به روش التراسونیک، کیفیت جوش توسط الگو های موجی که به واسطه فرستادن امواجی خاص بر روی محل اتصال سر میلگرد ها به دست می‌آیند، سنجیده می‌شود و نقاط دارای عیب مشخص می‌گردد.

روش برش گرم

در روش کنترل کیفیت جوش فورجینگ به روش برش گرم، ناحیه برآمده اطراف محل جوش میلگرد را با دستگاه برش داده و در صورت ترک برداشتن محل اتصال، کیفیت پایین جوش فورجینگ مشخص می‌شود.

روش دیداری

در روش کنترل کیفیت جوش فورجینگ به روش دیداری، با نگاه کردن به قطر محل اتصال میلگرد های جوش خورده و قیاس آن با قطر دیگر قسمت های میلگرد، می‌شود متوجه کیفیت و مشکلات میلگرد جوش خورده شد.