اتصال میلگرد فونداسیون

اتصال میلگرد فونداسیون اتصال میلگرد و میلگرد فونداسیون، یکی از مهم ترین و اصولی ترین مراحل آرماتوربندی ساختمان می‌باشد که مقاومت بتن ها و به تبع آن مقاومت اسکلت بندی ساختمان به این مرحله بستگی دارد. پس از آماده سازی و تست میلگرد، که شامل مراحل برشکاری، حرارت دهی و اعمال فشار در بخش جوشکاری […]

پروسه جوش سر به سر میلگرد

پروسه جوش سر به سر میلگرد پروسه جوش سر به سر میلگرد که توسط گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا به وسیله دستگاه فورجینگ اسکای بوش انجام می‌گیرد، یک پروسه سریع با نتیجه مطلوب می‌باشد. گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا، فورجینگ میلگرد ها را در سراسر ایران با دستگاه فورجینگ تمام آلمانی، با مناسب ترین هزینه […]

اتصال میلگرد ستون سازه بتنی

اتصال میلگرد ستون سازه بتنی اتصال میلگرد ستون سازه بتنی، باعث تقویت و بهبود مقاومت سازه بتنی می‌شود و عیوب موجود در طرح و نقشه ساختمان سازی را که امکان تغییر آن ها وجود ندارد، رفع می‌کند. با اتصال میلگرد ستون به سازه بتنی، می‌توان سازه های جدید را بر روی سازه های قدیمی بنا […]

جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی

جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی، جوشکاری سر به سر میلگرد های فولادی و فورجینگ آن‌ ها می‌باشد که توسط مخزن های گازی و فشار هیدرولیکی وارد بر میلگرد ها، سر به سر میلگرد های فولادی به یکدیگر فورج می‌شوند. دستگاهی که برای جوشکاری فشاری گازی میلگرد فولادی استفاده می‌شود، دستگاه […]