اجرای فورجینگ

اجرای فورجینگ

انجام جوش فورجینگ با ضمانت پس از اجرا

انجام جوش فورجینگ با ضمانت پس از اجرا صنعت جوش هم با رشد علم پیشرفت چشمگیری کرده است. انجام کنترل کیفیت جوش فورجینگ با ضمانت پس از اجرا توانسته است جای روش های قدیمی را بگیرد. جوشکاری فرآیند اتصال دو فلز به یکدیگر با حرارت دادن ماده پایه تا نقطه ای است که از نقطه […]

عملیات فورجینگ میلگرد

عملیات فورجینگ میلگرد عملیات فورجینگ میلگرد، عملیاتی است که به جای اتصال میلگرد ها به یکدیگر به روش های اتصالی برای به کار بردن در ساخت و ساز های ساختمانی یا ساخت ریل ها، از روش فورجینگ میلگرد یا جوش سربه سر میلگرد ها استفاده می‌شود. استفاده از روش فورجینگ میلگرد در ساخت و ساز […]

کنترل کیفیت جوش فورجینگ

کنترل کیفیت جوش فورجینگ در جوش فورجینگ یا سر به سر میلگرد ها که پس از انجام عملیات و اعمال فشار و حرارت لازم، منجر به جوش خوردن سر میلگرد ها به یکدیگر می‌شود، از روش هایی برای کنترل کیفیت جوش فورجینگ استفاده می‌شود؛ بدین منظور که کیفیت جوش فورجینگ سنجیده شده و درجه کیفیت […]

قیمت ارزان فورجینگ میلگرد

قیمت ارزان فورجینگ میلگرد فورجینگ میلگرد، یکی از روش های جوشکاری سر به سر میلگرد ها می‌باشد که دارای مزایای بسیاری است، قیمت ارزان فورجینگ میلگرد، یکی از مزایای این نوع جوشکاری به شمار می‌رود. اجرای فورجینگ میلگرد توسط گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا در سراسر کشور، با ارزان ترین قیمت صورت می‌گیرد. فورجینگ میلگرد، […]

آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد

آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد در آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا، انواع روش های کنترل کیفیت با آخرین استاندارد های اروپا، ژاپن، امریکا و ایران، بر روی میلگرد جوش خورده صورت می‌گیرد و کیفیت آن ها سنجیده می‌شود. در آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد ما، از دستگاه های مخصوصی برای سنجش کیفیت میلگرد […]

اجرای فورجینگ سر به سر میلگرد

اجرای فورجینگ سر به سر میلگرد اجرای فورجینگ سر به سر میلگرد، توسط گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا در تمامی نقاط کشور با مناسب ترین قیمت صورت می‌گیرد. اجرای فورجینگ سر به سر میلگرد، به این دلیل است که مقاومت سازه ها را افزایش میدهد و ایمنی را بالا میبرد. از طرف دیگر می‌توان گفت […]