آرشیو برچسب‌ها: آزمایشگاه فورجینگ

آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد در آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا، انواع روش های کنترل کیفیت با آخرین استاندارد های اروپا، ژاپن، امریکا و ایران، بر روی میلگرد جوش خورده صورت می‌گیرد و کیفیت آن ها سنجیده می‌شود. در آزمایشگاه تخصصی فورجینگ میلگرد ما، از دستگاه های مخصوصی برای سنجش کیفیت میلگرد […]