آرشیو برچسب‌ها: اتصال سازه بتنی

اتصال میلگرد ستون سازه بتنی اتصال میلگرد ستون سازه بتنی، باعث تقویت و بهبود مقاومت سازه بتنی می‌شود و عیوب موجود در طرح و نقشه ساختمان سازی را که امکان تغییر آن ها وجود ندارد، رفع می‌کند. با اتصال میلگرد ستون به سازه بتنی، می‌توان سازه های جدید را بر روی سازه های قدیمی بنا […]