آرشیو برچسب‌ها: نصب جوش سر به سر

جوش سر به سر در صنعت، برای اتصال دادن قطعات به یکدیگر و ساختن سازه هایی مانند جاده، پل، آسمان‌ خراش، نیروگاه، روبات و …، از روش جوش دادن قطعات به یکدیگر استفاده می‌کنند. جوش دادن به دو صورت انجام می‌گیرد: جوش دادن ذوبی و جوش دادن غیر ذوبی؛ برای انتخاب نوع جوش دادن برای […]