آرشیو برچسب‌ها: هزینه پروسه جوش سر به سر میلگرد

پروسه جوش سر به سر میلگرد پروسه جوش سر به سر میلگرد که توسط گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا به وسیله دستگاه فورجینگ اسکای بوش انجام می‌گیرد، یک پروسه سریع با نتیجه مطلوب می‌باشد. گروه صنعتی کیهان ابزار مبنا، فورجینگ میلگرد ها را در سراسر ایران با دستگاه فورجینگ تمام آلمانی، با مناسب ترین هزینه […]