آرشیو برچسب‌ها: کنترل کیفیت جوش

کنترل کیفیت جوش فورجینگ در جوش فورجینگ یا سر به سر میلگرد ها که پس از انجام عملیات و اعمال فشار و حرارت لازم، منجر به جوش خوردن سر میلگرد ها به یکدیگر می‌شود، از روش هایی برای کنترل کیفیت جوش فورجینگ استفاده می‌شود؛ بدین منظور که کیفیت جوش فورجینگ سنجیده شده و درجه کیفیت […]